Experien?a dobândit? în contractele de subantrepriz? ?i în cele de antrepriz? general? de la înfiin?area companiei în anul 2000 pân? azi ne recomand? ca un partener onest ?i serios atât pentru proiecte complexe cât ?i pentru cele mici dar preten?ioase.